Logo
Logo

Bli medlem i #lilfam 2024

LILFAM esport och gaming (#lilfam) är en fristående, religiöst och partipolitiskt oberoende ideell förening.
Där alla får vara med. Det innebär, oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.

Föreningen välkomnar alla som vill vara med och uppleva eller bidra till en positiv esport- och gamingkultur. Det spelar ingen roll om du ser dig själv som en gamer, eller streamer, cosplayer eller är bara en CS2 supporter. Alla är lika värda i vår förening.

Vi ser oss också som en supporterförening till våra lag. Vi bidrar aktivt till att skapa en inramning och stämning som förstärker upplevelsen av esporten och gör Lilmix till en mer attraktiv organisation. Därför ser vi oss själva som en extra spelare för att symboliskt visa vilket stöd och extra kraft vi skänker Lilmix.

Vi ställer oss också bakom Respect All Compete's, "Code of Conduct" när det gäller värdegrunderna och dom etiska reglerna och principerna som förespråkas där. Vi vill vara förebilder och ta ett ansvar för hur vi beter oss i all kommunikation där organisationen förekommer i. Genom att aktivt bidra till efterlevnaden av koden kommer vi inkludera fler i esportkulturen i en demokratisk anda.

Du är hjärtligt välkommen till vår förening!

Årsmötet har beslutat att sätta årets medlemsavgift till 0 kr.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Esport United.